Đổi trả sản phẩm:

+ Trong 7 ngày đầu hoàn phí 100% nếu máy có lỗi phần cứng, không bao gồm hộp mực, trường hợp máy không có lỗi -30% phí hao mòn và phí dịch vụ.

+ Sau 7 ngày quý khách không có nhu cầu sử dụng hoặc cần đổi qua sản phẩm khác sẽ tính phí: Định giá và thỏa thuận theo giá thị trường.

- Tối đa 50% giá trị máy