1. Thanh toán bằng thẻ

2.Thanh toán bằng ví điện tử

3.Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng